CartDin varukorg är tom!
Beställ nu och få din order skickad inom:

Köp- och leveransvillkor

Våra köpvillkor är avsedda för produktförsäljning på Internet, det vill säga distanshandel. Villkoren gäller vid försäljning av varor till privatpersoner som fyllt 18 år, som har sin hemvist i Sverige.

 

1. Beställning

Hos Njuthuset.se beställer du produkter med säkra betalningsalternativ och trygga, diskreta leveranser. Njuthuset.se tar emot din beställning när du slutför din betalning i Klarna Checkout i kassan. Genom att slutföra betalningen accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Njuthuset.se har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde.
Din beställning levereras i neutral förpackning, med avsändare ALTAX Trading AB.

Avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. 

För att göra en avbeställning skall du kontakta oss på mail: order@njuthuset.se. OBS! Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

 

2. Produkter och sortiment

Produkter som erbjuds på Njuthuset.se är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter.

Färger m.m. på produktbilder 
Produktbilderna på Njuthuset.se avser att återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Dock kan färgåtergivning variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder, varför vi inte kan garantera att produkternas färger exakt motsvarar de färger du ser på din skärm.

 

3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med antingen 25%, 12% eller 6%. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning.

Uppenbara felaktigheter
Njuthuset.se reserverar sig för uppenbara skrivfel som kan ha uppstått på hemsidan. Köp av produkter som är uppenbart felaktigt prissatta kommer inte att genomföras.

Outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning som avtalat, debiterar vi en avgift om 250 kronor inklusive moms. Detta för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer i samband med återsändandet. Observera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp.

Erbjudanden 
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

 

4. Betalning

Betalning med Klarna Checkout
Njuthuset.se erbjuder sina kunder att betala genom Klarna Checkout, vilket inkluderar alla de populäraste betalningsmetoderna. Kortbetalning, delbetalning, faktura och direktbetalning via bank. Se information om Klarnas förfaringssätt och villkor på www.klarna.se.
Betalning kan även göras via Swish, PayPal eller i förskott till BG-konto.

 

5.Fullgörande

Njuthuset.se betraktar varje genomförd beställning som ett avtal, tecknat under dessa villkor.
Njuthuset.se påbörjar fullgörandet av detta avtal när du slutför din betalning i Klarna Checkout. Njuthuset.se har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

 

6. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning. Njuthuset.se skickar beställningar under helgfria vardagar. Senaste beställningstidpunkt på vardagar är kl.12:00 om beställningen skall skickas samma dag. Beställning som inkommer efter kl.12:00 helgfri vardag, eller under helgdag, skickas nästkommande helgfri vardag.

Fraktkostnad:
Alla beställningar debiteras en fraktkostnad på 49:-.

Leveranstid:
Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Njuthuset.se att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Njuthuset.se rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Posten Skicka Lätt
Posten Skicka Lätt levereras inom 1-3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Njuthuset.se's lager. Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Outhämtade försändelser återsänds till Njuthuset.se, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 250 kr inklusive moms. Posten Skicka Lätt är ett spårbart fraktalternativ.

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse 
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2-3 helgfria vardagar.

Leveransförsening 
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad. Detta gäller även om Njuthuset.se inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Njuthuset.se inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Njuthuset.se insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk 
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Njuthuset.se står för transportrisken tills försändelsen har nått dig.

 

7. Reklamation och garanti

Medföljande batterier skall ses som sk. funktions testbatterier - dvs dessa har kortare livstid. De fungerar ofta bara ett par gånger. I bästa fall håller de länge, men sedan är det köparens ansvar att köpa nya. För produkter där batterier medföljer lämnas ingen garanti gällande batteriernas prestanda. Medföljande batterier är så gott som alltid lågpresterande testbatterier.

Reklamationsrätt 
Privatpersonsom köpt en produkt har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. 
En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Njuthuset.se eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel. 

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Njuthuset.se rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Njuthuset.se. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden 
E-post: info@njuthuset.se.

 

8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt 
Privatpersoner har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Njuthuset.se och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Njuthuset.se utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Njuthuset.se genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Njuthuset.se mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om försändelsen är tyngre/större än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. Notera att intimvaror är undantagna ångerrätt enligt lag, använda vuxenleksaker eller underkläder återbetalas således inte.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt 
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde sker ett värdeminskningsavdrag. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Njuthuset.se för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Njuthuset.se i varje enskilt fall. Notera att intimvaror är undantagna ångerrätt enligt lag, använda vuxenleksaker eller underkläder återbetalas således inte.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: 
-Förseglade hygienartiklar som medför risk på grund av hälso- eller hygienskäl och där kunden brutit förseglingen. 

Förfarande vid ångerrätt 
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Njuthuset.se om att du önskar ångra köpet. 

Kontaktinformation 
ALTAX Trading AB
Fanérvägen 3 
715 31 Odensbacken 
E-post: info@njuthuset.se 

30 dagars öppet köp/bytesrätt 
Öppet köp erbjuds i 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper Njuthuset.se produkter till det värde som du betalt för produkterna exklusive kostnad för frakt till kunden. Kunden ansvar själv för att bekosta returfrakten vid nyttjande av öppet köp. Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av Njuthuset.se.
Följande villkor gäller för öppet köp: 
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick. 
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.
 

För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: info@njuthuset.se.

Du har även rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos Njuthuset.se. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Njuthuset.se. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Njuthuset.se. Returfrakt i samband med byte skall du som kund själv betala för. 
Följande villkor gäller vid byte: 
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick. 
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.
 

För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: info@njuthuset.se.

 

9. Returer

Vid retur av produkter eller material till Njuthuset.se skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Vi rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Njuthuset.se bär du som kund också ansvaret för skadan. 

Vid återsändande av produkter till Njuthuset.se är du ansvarig för att produkterna når oss i oskadat skick. Vi rekommenderar att du använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress: 
ALTAX Trading AB
Fanérvägen 3 
715 31 Odensbacken
Sverige 

Återbetalningar 
Njuthuset.se återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

 

10. Förbehåll

Återtagandeförbehåll 
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av dessa villkor, det vill säga har erlagt fullgod betalning för samtliga produkter. Först då övergår äganderätten på kunden. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden, vilket förhindrar att produkterna kan återtas av Njuthuset.se.

Hävningsförbehåll 
Njuthuset.se förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Njuthuset.se.

Ändringsförbehåll 
Njuthuset.se förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Njuthuset.se och kund.

Ansvarsförbehåll 
Njuthuset.se skall anses befriad från alla förpliktelser enligt dessa villkor om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Njuthuset.se's verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

 

11. Ansvarsbefrielse

Force Majeure 
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Njuthuset.se's kontroll och som Njuthuset.se inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Njuthuset.se ha rätt att frånträda sina skyldigheter i dessa villkor. Vid sådan händelse skall Njuthuset.se ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för leveransförsening utanför Njuthuset.se's kontroll.
Vid leveransförsening som beror på händelse utanför Njuthuset.se's kontroll, skall inte Njuthuset.se stå ansvarigt för skada som beror på denna leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Njuthuset.se, såvida inte annat särskilt avtalats mellan Njuthuset.se och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

 

12. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Njuthuset.se kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Njuthuset.se ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Njuthuset.se för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av dessa villkor. 

Personuppgiftsansvarig: 
ALTAX Trading AB (Org. 556975-3576) 
Fanérvägen 3 
715 31 Odensbacken

Kunduppgifter som lagras: 
-Namn 
-Adress 
-E-postadress 
-Telefonnummer 
-Personnummer 
-Köphistorik hos Njuthuset.se

Registerutdrag: 
Om du är kund i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående personuppgiftsansvarig. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter: 
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Njuthuset.se raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Njuthuset.se skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

 

13. Övrigt

Polisanmälan 
Njuthuset.se polisanmäler undantagslöst alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika publikationer 
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken 
Allt material, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild som publiceras på webbplatsen, är immaterialrättsligt skyddat. Detta skydd innebär att inget material får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Njuthuset.se's uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte 
All information på webbplatsen, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Njuthuset.se ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies 
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist 
Tvist mellan Njuthuset.se och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Njuthuset.se följa nämndens beslut.

Beställ nu och få din order skickad inom:
Produkter

Handla

Information